Hjælp til selvhjælp

Klara Jensen-056

Hjælp til selvhjælp.

På denne side vil jeg løbende lægge materiale op, der kan støtte og inspirere dig til at bringe ro i kroppen og sindet.

Min filosofi er, at vi kan gøre rigtig meget selv, for at stabilisere og hjælpe kroppen og sindet tilbage på plads.

"En kvinde sagde engang til mig, at man skal give folk en fiskestang, i stedet for at blive ved med at fodre med fisk, fordi så får de mulighed for, at lære at fange deres fisk selv." Du ved hvad der er bedst for dig.

Vi bliver stærkere af selv at tage ansvar og handling.

Her på siden kan du "fange de fisk" der giver mening for dig.

Denne hjælp til selvhjælp er lavet til mindre små overreaktioner i vores nervesystem, hvis du har det rigtigt skidt skal du altid konsultere egen læge eller få terapeutisk hjælp.

Du kan dog stadig bruge dette til supplerende hjælp.

Ligesom træerne kommunikerer med hinanden gennem rodnettet og hjælper og støtter hinanden, er min overbevisning at mennesker gør det samme via vores nervesystem gennem vores sansende biokemi. Et komplekst intelligent beskyttelses system der har sikret vores overlevelse, når vi har følt os truet eller presset. 

Den ældste og stærkeste følelse hos mennesket er frygt.

Når vi bliver bange aktiveres vores angstcenter og vi går i kæmp, flygt eller frys tilstand. Det betyder at nogle mennesker kæmper, når de bliver bange eller pressede, mens andre  flygter og trækker sig, og nogle bliver helt handlingslammede.

Så hvad gør du når du presses eller bliver bange?

Dit autonome nervesystem består af sympatikus og parasympetikus, og er bygget op på den måde, at du som udgangspunkt har dit parasympatiske nervesystem slået til, som en grundindstilling i dig. Dit sympatiske nervesystem slår til, når der er brug for det, og slukker igen, når belastningen stopper, så gives der plads igen til det parasympatiske nervesystem. Denne mekanisme er en sund mekanisme i os, der selv afbalancerer og sørger for vi vender tilbage til balancen og roen.

Når vi oplever langvarig stress, kriser og belastninger og traumer overbelastes nervesystemet, og det vender ikke længere naturligt tilbage til balance og ro. Du kan opleve stress, angst og i værste fald PTSD tilstande. Alt sammen tegn på et belastet nervesystem.

Igennem de seneste år har forskningen i den menneskelige hjerne været i rivende udvikling.

Vi ved nu at hjernen er plastisk (formbar) og at den udvikler sig hele livet igennem. Vi kan danne nye veje, nye synapser og mere hensynsfulde måder at reagere på. Man ved at meditation og mindfulness har positiv effekt på hjernen.

Ændring af reaktioner efter dybe traumer tager tid og kræver tålmodighed, og kræver vi arbejder med krop, sind og sjæl,  jeg er selv et eksempel på, at man kan skabe forandring. Det kan føles som en motorvej man ikke kan komme fra, og den nye vej man er ved at skabe, er som en tynd stiplet vej at stå på. Jeg faldt hele tiden ned af motorvejen. Men med tiden lærte jeg at skabe en stærk vej at stå på, og sind og krop kom til at samarbejde igen. Min sjæl, ja den kom til at danse igen.

Jo mere ro vi kan skabe, jo mere kan kroppen slappe af og komme til kræfterne igen. Den kan ikke restituere i stress.

Når vi er i ro i kroppen, er der adgang til mere rationelle tanker, når vi panikker og handler i afmagt, angst og vrede, kan det tage magten fra os. Vi mister på en måde lidt os selv, ved at være ude af os selv.

Vagusnerven er den vigtigste og længste nerve i det parasympatiske beroligelses system, den er involveret i de oplevelser, der har at gøre med ro, nærvær, væren og afslapning. Derfor er det godt at påvirke og aktivere denne nerve på de sunde og positive måder vi kan. Det kan være den mentale sundhed via mediation, åndedrættet eller via motion.