Mindfulness instruktør

Jeg er uddannet mindfulness instruktør i 2015 hos Mette Gregersen, Cand.pæd.spyk. Indehaver af Zenmindet. Metoden er MBSR Mindfulness Based Stress Reduktion udviklet af Jon Kabat-Zinn. Mindfulness er en praksis der stammer fra en traditionel østlig filosofi, som i årtusinder har været en del af den buddhistiske kultur. Den er så blevet tilpasset en mere moderne vestlig lægevidenskab af Jon Kabat-Zinn til behandling af stress, smerter, kroniske sygdomme, angst og depression, og vinder mere og mere indpas i vores del af verden.

Vi har brug for åndehuller og pauser, så vi ikke mister forbindelsen helt til os selv, i forsøget på at følge med i en tid, hvor der er fokus på resultater hele tiden og sparingsrunder, stress og jag. Vi taber pusten og langsomt forsvinder glæden ud af vores liv, og vi sætter automatpiloten til og livet bliver en overlevelse.

Min overbevisning er, at vejen til frihed og fred i verden, starter med os selv. Start med dig selv og verden omkring dig vil forandre sig stille og roligt. Mindfulness er en metode, til at kunne være med det som er lige nu, tanker, følelser, kropslige fornemmelser, uden at ville ændre eller fjerne noget. Men lære at betragte det der sker med åbenhed, så vi kan skabe forståelser og finde hjem til os selv igen.

Jeg har brugt mindfulness træning i mit eget angstforløb, og bruger det stadig dagligt, fordi det er et fantastik redskab til at opnå mere balance, fred, og klarhed i mit liv.

Mindfulness trænes via:

  • Meditationsøvelser med fokus på krop, vejrtrækning, lyde, tanker og følelser.
  • Gående meditationer
  • Blide strækøvelser og yoga
  • Sanseøvelser der opøver nærvær i nuet
  • Kropsscanning
  • Træning i selvomsorg og omsorg rettet mod andre med åndedrættet som anker

Når vi mediterer og praktiserer mindfulness, og bruger vores sanser, opøver vi en væren, en tilstedeværelse af nærvær og dybere kontakt til hjertet. Vi bliver bedre i stand til at leve  og at vælge fra hjertet.

Når vi er i nuet, er vi fuld nærværende med det der er, og vi opnår tættere kontakt med os selv, sjælen, eller hvad du vælger, at kalde det der bor indeni dig. I de mediative lag findes mange af de ressourcer, som vi som mennesker leder efter i det ydre eks. lykke, glæde, indre ro, kærlighed, mod, styrke. Sandheden om os selv, findes inde i os selv, så tør du møde dig selv i en bedre udgave. Beslutningen er din, det kræver mod og styrke og udholdenhed, at se sig selv i øjnene, men jeg lover dig, det er det hele værd.

Jeg kan skabe et rum, en lille pause med plads til dig og dine tanker. Med forskellige øvelser og meditationer kan jeg gå noget af vejen sammen med dig, men du er den, der har magten og styrken til at indtage dit eget liv. Vi indeholder så meget mere end vi kan forestille os, når vi tør være den vi er, og åbne os for vores egen sandhed og for kærligheden til alt det der er.

Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere information.